Om Musikkritikk.no

Musikkritikk.no drives av meg, Magnus Andersson, med støtte fra Kulturrådet. Prosjektets mål er å anmelde/omtale alle norske klassiske plater som utgis, inkludert samtidsmusikk. I tillegg håper jeg å dekke levende konserter, forestillinger og festivaler i inn- og utland, internasjonale plater, samt publisere essay.
Musikkritiker

Magnus Andersson

Høydepunkt

  • Postdoktor, forskningsleder og PhD ved Norges Musikkhøgskole.
  • Hovedfag som utøvende pianist ved Norges Musikkhøgskole.
  • Hovedfag i musikkhistorie/estetikk ved Universitetet i Oslo.
  • Musikkritiker i Morgenbladet og Klassekampen.
  • Skrevet for en rekke andre aviser og tidsskrift.

Curriculum vitae – Magnus Andersson

Utdanning/forskning

2011-2013 Norges Musikkhøgskole, postdoktor. Ledet FoU-innsatsområdet ”Den medskapende musiker” med 40-50 involverte ansatte.
2006-2010 Norges Musikkhøgskole, stipendiat. Tre måneder langt forskningsopphold i New York med Lydia Goehr fra Columbia-universitetet.
2008-2009 ORCiM, The Orpheus Institute, Gent, Belgia, forsker.
2003-2005 Universitetene i Oslo og Uppsala, kurser i estetikk.
2002-2004 Høgskolene i Vestfold og Oslo, toårig studium for faglitterære forfattere.
2003 Universitetet i Oslo, hovedfag i musikkvitenskap.
1995-2002 Norges Musikkhøgskole: Cand. Mag. og hovedfag som utøvende pianist.

Musikkrelatert arbeid – tekst og undervisning

2020- Arbeidsstipend (50 %) for kritikk av norske plater. Kulturrådet.
2014- Klassekampen, musikkritiker i Musikkmagasinet (mandager).
2005-2013 Morgenbladet, musikkritiker.
2008-2011 Klassisk Musikkmagasin, DVD-kritiker
2006-2011 Norges Musikkhøgskole, skrivekurser, John Cage og tango (dansen).
1999-2006 NLA-høgskolen, tidligere Høgskolen i Staffeldtsgate, jobb som pianolærer, akkompagnatør og musikkhistorielærer.
2005 Ballade.no, kritiker og journalist.
2004-2005 Manglerud vgs. Underviste musikkhistorie, piano, musikkformidling og jobbet som akkompagnatør.
2003-2004 Høgskolen i Telemark, underviste musikkformidling.
* Har skrevet tallrike kritikker og essay for norske og svenske aviser og tidsskrift.
* Har hatt flere verv for Norsk kritikerlag, bl.a. som leder for teater-, musikk-, og dansekritikerne.
* Har skrevet noen artikler om dans og bevegelse både som forskningstekster (med konferansepresentasjon) og i tidsskrift.

Utøvende karriere

1995-2005 Spesialiserte meg på konsertforedrag. Temaer: lytting, musikkhistorie, musikkens relasjon til andre kunstformer. Jeg har gjort mer enn hundre slike framførelser.
1995-2005 I gjennomsnitt 30 mer tradisjonelle konserter per år.
1999-2000 Den norske opera og ballet (Nasjonalballetten), akkompagnatør.
* Spilt som solist med flere orkestre.
* Har jobbet som akkompagnatør til dans og til flere kor.
* Har bestilt og urfremført verk.
* Jobbet som organist i flere forsamlinger, alt fra en enkelt helg til et to år langt engasjement i The American Lutheran Church i Oslo.

Dans, kropp og meditasjon

2014 Mind Calm meditasjonscoach.
2014- Postmindfulness, meditasjonsundervisning i egen regi (www.postmindfulness.no).
2010- TangoTango, tangoskole jeg driver sammen med Anne Marit Ligaard (www.tangotango.no). 12-14 helgekurs/år samt privatundervisning.
2010 (høst) Pilatesroom, Oslo. Pilateslærer, grupper og privatundervisning.
2010 (vår) Stott Pilates, Toronto. 310 timer lang utdanning som pilateslærer (matte og reformer). I tillegg til obligatorisk anatomiundervisning tok jeg kurset Injuries and special populations.
2006- Tangoundervisning (ikke i egen regi) sammen med Anne Marit Ligaard.
* Har vært på masterclasses og seminarer med ledende tangodansere som Gustavo Naveira/Giselle Anne, Dana Frigoli/Pablo Villarraza, Eugenia Parilla, Mazen Kiwan/Sigrid van Tilbeurgh, Javier Rodriguez/Andrea Missé and Thierry le Cocq.
* Introduksjonskurs i Laban Movement Analysis og Bartenieff Fundamentals.
* Deltatt i workshops/kurs i kontaktimprovisasjon, Skinner release technique, breakdance, klassisk ballett, street jazz, shiatsu, jazz, samtidsdans, Graham-teknikk og jeg har praktisert yoga.
* Mediterer daglig.
* Som tangodanser har jeg danset på internasjonale musikkevenement, konferanser og fødselsdager. Vi har undervist blinde, fått musikkforskere fra hele verden til å føle rytme og frasering som bevegelse og publisert artikler om tango. Vi har forelest om dans og språkets begrensninger og har presentert vårt arbeid på internasjonale konferanser.