Om Musikkritikk.no

Musikkritikk.no drives av meg, Magnus Andersson, med støtte fra Kulturrådet. Prosjektets mål er å anmelde/omtale alle norske klassiske plater som utgis, inkludert samtidsmusikk. I tillegg håper jeg å dekke levende konserter, forestillinger og festivaler i inn- og utland, internasjonale plater, samt publisere essay.
Musikkritiker

Magnus Andersson

Høydepunkt

  • Postdoktor, forskningsleder og PhD ved Norges Musikkhøgskole.
  • Hovedfag som utøvende pianist ved Norges Musikkhøgskole.
  • Hovedfag i musikkhistorie/estetikk ved Universitetet i Oslo.
  • Musikkritiker i Morgenbladet og Klassekampen.
  • Skrevet for en rekke andre aviser og tidsskrift.

Curriculum vitae – Magnus Andersson

Utdanning/forskning

2011-2013 Norges Musikkhøgskole, postdoktor. Ledet FoU-innsatsområdet ”Den medskapende musiker” med 40-50 involverte ansatte.
2006-2010 Norges Musikkhøgskole, stipendiat. Tre måneder langt forskningsopphold i New York med Lydia Goehr fra Columbia-universitetet.
2008-2009 ORCiM, The Orpheus Institute, Gent, Belgia, forsker.
2003-2005 Universitetene i Oslo og Uppsala, kurser i estetikk.
2002-2004 Høgskolene i Vestfold og Oslo, toårig studium for faglitterære forfattere.
2003 Universitetet i Oslo, hovedfag i musikkvitenskap.
1995-2002 Norges Musikkhøgskole: Cand. Mag. og hovedfag som utøvende pianist.

Musikkrelatert arbeid – tekst og undervisning

2020- Arbeidsstipend (50 %) for kritikk av norske plater. Kulturrådet.
2014- Klassekampen, musikkritiker i Musikkmagasinet (mandager).
2005-2013 Morgenbladet, musikkritiker.
2008-2011 Klassisk Musikkmagasin, DVD-kritiker
2006-2011 Norges Musikkhøgskole, skrivekurser, John Cage og tango (dansen).
1999-2006 NLA-høgskolen, tidligere Høgskolen i Staffeldtsgate, jobb som pianolærer, akkompagnatør og musikkhistorielærer.
2005 Ballade.no, kritiker og journalist.
2004-2005 Manglerud vgs. Underviste musikkhistorie, piano, musikkformidling og jobbet som akkompagnatør.
2003-2004 Høgskolen i Telemark, underviste musikkformidling.
* Har skrevet tallrike kritikker og essay for norske og svenske aviser og tidsskrift.
* Har hatt flere verv for Norsk kritikerlag, bl.a. som leder for teater-, musikk-, og dansekritikerne.
* Har skrevet noen artikler om dans og bevegelse både som forskningstekster (med konferansepresentasjon) og i tidsskrift.

Utøvende karriere

1995-2005 Spesialiserte meg på konsertforedrag. Temaer: lytting, musikkhistorie, musikkens relasjon til andre kunstformer. Jeg har gjort mer enn hundre slike framførelser.
1995-2005 I gjennomsnitt 30 mer tradisjonelle konserter per år.
1999-2000 Den norske opera og ballet (Nasjonalballetten), akkompagnatør.
* Spilt som solist med flere orkestre.
* Har jobbet som akkompagnatør til dans og til flere kor.
* Har bestilt og urfremført verk.
* Jobbet som organist i flere forsamlinger, alt fra en enkelt helg til et to år langt engasjement i The American Lutheran Church i Oslo.

Dans, kropp og meditasjon

2014 Mind Calm meditasjonscoach.
2014- Postmindfulness, meditasjonsundervisning i egen regi (www.postmindfulness.no).
2010- TangoTango, tangoskole jeg driver sammen med Anne Marit Ligaard (www.tangotango.no). 12-14 helgekurs/år samt privatundervisning.
2010 (høst) Pilatesroom, Oslo. Pilateslærer, grupper og privatundervisning.
2010 (vår) Stott Pilates, Toronto. 310 timer lang utdanning som pilateslærer (matte og reformer). I tillegg til obligatorisk anatomiundervisning tok jeg kurset Injuries and special populations.
2006- Tangoundervisning (ikke i egen regi) sammen med Anne Marit Ligaard.
* Har vært på masterclasses og seminarer med ledende tangodansere som Gustavo Naveira/Giselle Anne, Dana Frigoli/Pablo Villarraza, Eugenia Parilla, Mazen Kiwan/Sigrid van Tilbeurgh, Javier Rodriguez/Andrea Missé and Thierry le Cocq.
* Introduksjonskurs i Laban Movement Analysis og Bartenieff Fundamentals.
* Deltatt i workshops/kurs i kontaktimprovisasjon, Skinner release technique, breakdance, klassisk ballett, street jazz, shiatsu, jazz, samtidsdans, Graham-teknikk og jeg har praktisert yoga.
* Mediterer daglig.
* Som tangodanser har jeg danset på internasjonale musikkevenement, konferanser og fødselsdager. Vi har undervist blinde, fått musikkforskere fra hele verden til å føle rytme og frasering som bevegelse og publisert artikler om tango. Vi har forelest om dans og språkets begrensninger og har presentert vårt arbeid på internasjonale konferanser.

Få nyhetsbrevet

Følg med på nye anmeldelser og artikler!