Ønsker du å sitere fra en tekst? Du trenger ikke å spørre så lenge du refererer til kilden på en ryddig måte.

Å legge ut hele teksten er imidlertid ikke lov med mindre vi har inngått en avtale om gjenbruk.

Hva gjelder for sitat

Hva gjelder for gjenbruk

Noen musikere som jeg skriver om blir overrasket når jeg sier at de ikke får lov til å bruke hele mine tekster, selv ikke på deres egen personlige hjemmeside. Anmeldelser kan oppnå såkalt «verkshøyde», som ifølge norsk lov beskytter dem etter Åndsverkloven. En anmeldelse er et åndsverk som opphavsmannen eier rettighetene til. Dersom jeg har skrevet om deg har du kanskje fått tilsendt en anmeldelse (jeg tenker på pdf-filer for anmeldelser som står på trykk i Klassekampen og andre steder). Denne er for privat bruk.

Lenke heller enn gjenbruk

Får jeg først foreslå at du lenker til kilden istedenfor å publisere teksten på ny? Du kan sitere og du kan gjenfortelle, men la deretter dine lesere/besøkere klikke seg inn på siden der teksten opprinnelig ble publisert.

Hva om lenken går til et nettsted der det kreves betaling, som hos Klassekampen? Det fantastiske stoffet som eksempelvis Klassekampen lager koster penger å produsere, så avisen er avhengig av betalende lesere (ja, avisen får mye støtte, men ikke i nærheten av nok for å produsere det imponerende innholdet (men det går jo oftest å ta et prøveabonnement)). La oss gi avisene og tidsskriftene en mulighet til å trekke inn penger på sin virksomhet.

Gjenbruk likevel

Ønsker du likevel å gjenbruke en av mine tekster blir undertegnede glad, fordi det er jeg som sitter på rettighetene, og det er jeg som skal honoreres for gjenbruk. Kritikerlagets anbefalte satser for gjenbruk i 2021 er:

  1. Standard kritikk og kommentartekster: fra kr. 2 550,-
  2. Mer arbeidskrevende kritikker og kommentartekster: fra kr. 4 150,-
  3. Essay: fra kr. 5 450,-.

Lenker

Lovdata, Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

Kritikerlagets veiledende satser: https://kritikerlaget.no/kritikerlaget/satser-for-kritikk

Avklaring angående kreditering: https://www.musikkritikk.no/navn-bruk-sitat/

Få nyhetsbrevet

Følg med på nye anmeldelser og artikler!