Senromantikken i norsk orgelmusikk

Platecover for Echoes of Leipzig med Magne H. Draagen

Max Reger hadde en betydelig innflytelse på norsk orgelmusikk gjennom organisten Karl Straube. Magne H. Draagen gir liv til norsk senromantikk.